موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

قيام عشاير جنوب/۱۳۴۳-۱۳۴۱

  

قيام عشاير جنوب/۱۳۴۳-۱۳۴۱

نزديك به نيم قرن پيش، قيامي مهم و خونين در بخشي از جنوب و جنوب غربي ايران رخ داد كه حكومت پهلوي را متزلزل كرد. اين قيام مردمي كه در آن زمان «غائله فارس» خوانده شد، با وجود سركوب ايلات و عشاير در طول سال‌هاي 1310 به بعد، تا پايان پادشاهي رضاخان ادامه داشت. با قدرت يافتن حكومت مركزي در عصر محمدرضا شاه، چندين بار برنامة خلع‌سلاح عشاير اجرا شد اما با كودتاي آمريكايي ـ انگليسي 28 مرداد 1332 دوران جديدي از سركوب عشاير آغاز و قدرت عشاير كاملاً محدود شد و سران مشهور آنان بازداشت، تبعيد و تحت مراقبت قرار گرفتند.حكومت استبدادي و دستگاه تبليغاتي آن از 23 آبان تا اواسط آذر 1341، به هجوم گسترده تبليغاتي عليه عشاير و سران آن دست زدند. تعطيل رسمي سراسري، اعلام عزاي عمومي، تغيير استاندار و فرمانده لشكر و رئيس ساواك فارس ـ به بهانه قتل ملك عابدي ـ در راستاي سركوب قطعي عشاير جنوب صورت گرفت.
در اواسط اسفند 1341 قيام عمومي و آشكار عشاير جنوب در ميان ايلات سرخي، قشقايي، بويراحمد و ممسني آغاز شد و قبل از اينكه جنگجويان ايل بويراحمد اقدامي كنند، رژيم دستور «بمباران» آنها را صادر كرد. بدين‌گونه، قيام آغاز شد و تا تابستان 1342 كه اوج سركوب بود، استمرار يافت.
نگارنده، در پژوهش خويش، تلاش بسيار نموده تا بر اساس اسناد موثق و منابع معتبر، «واقعيت» قيام عشاير جنوب را تبيين و تحليل نمايد. قيام عشاير جنوب هم در آغاز و پايان خويش و هم امروز پس از قريب نيم قرن، در هاله‌اي از «مظلوميت» فرورفته است.  
نظرات خوانندگان:
 
چنانچه نقدی یا نظری به اثر یا مطلب فوق دارید آن را بیان فرمایید.
نام:
نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن پیام:

 
 استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است.