فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقایی (چاپ دوم با ویرایش مجدد و اضافات)


قیمت: 40000 تومان


معرفی محصول

چاپ اول کتاب زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقائی،‌ رهبر حزب زحمتکشان ملت ایران به سال 1377 منتشر گردید. از آن سال تا انتشار چاپ دوم این اثر نقد و نظرهای فراوانی ارائه شد که مورد توجه نویسنده و ناشر واقع گردیدند. چاپ دوم کتاب از نظر کمی و کیفی با چاپ اول تمایزاتی دارد که به طور اختصار می توان آنها را به شرح زیر ارائه داد: در درجه نخست مقدمه ای به قلم نویسنده این اثر به کتاب افزوده شده و نیز یک بخش نتیجه گیری به کتاب اضافه گردیده است. از سوئی برای اطلاع خوانندگان و تحلیل گران مسائل تاریخ معاصر ایران، فهرست مشروح منابع و مآخذ متشکل از اسناد داخلی و خارجی،‌ روزنامه ها،‌ بیانیه ها، تحلیل‌ها و اعلامیه های سیاسی،‌ کتاب‌های منتشر شده به زبانهای فارسی و انگیسی و نیز خاطرات و کتاب‌های تاریخ شفاهی ذکر شده اند. برای فهم بهتر بستر تحولات مربوط به زندگی سیاسی بقائی،‌ صفحات فراوانی به کتاب افزوده شده است، مطالب این صفحات یا مآخوذ از اسنادی است که بعد از انتشار چاپ اول کتاب به دست آمدند و یا برگرفته از منابع و مآخذ دیگر اعم از منابع اسنادی و کتابهای منتشر شده است. در این رابطه می توان از فصلی نام برد که با استناد به منابع انگلیسی تحریر شده و به سیاستهای ایالات متحده امریکا در قبال تحولات ایران در مقطع زمانی سالهای دهه بیست شمسی اختصاص دارد. نیز به فصلی در ارتباط با مواضع بقائی در قبال انقلاب اسلامی باید اشاره کرد که همه متخذ از اسناد تازه یافته است. همچنین مطالب فراوانی در پاورقیهای کتاب به منظور گویاسازی مطالب و یا توضیح موضوعی خاص نوشته شده که همین مهم خود یکی از وجوه ممیزه چاپ دوم از چاپ اول کتاب حاضر است.