فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

ساواک


قیمت: 45000 تومان


معرفی محصول

اثری که تحت عنوان «ساواک» پیش‌روی شماست، تدوین آن، بیش از چهار سال به طول انجامیده است. نگارنده این سطور امیدوار است حاصل این پژوهش، زوایای پنهانی از تاریخ ایران دوره پهلوی دوم را بنمایاند.
در این کتاب بخش مهمی از تحولات ایران در بیست و پنج ساله اخیر سلطنت پهلوی با نگرشی آسیب‌شناسانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این اثر حاصل تلاش نگارنده در مدت زمانی طولانی و بررسی دقیق و گسترده اسناد و مدارک، شواهد، کتابها و سایر منابع مطالعاتی و تحقیقاتی است.
برای نگارش و تدوین این کتاب، هزاران برگ از اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده مضبوط در بایگانی‌‌های ساواک مطالعه و بررسی شده و صدها برگ سند منتشرة دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. نگارنده نهایت سعی خود را به کار بسته تا منابع و اسناد قابل دسترس، مطالعه شده و صحیح‌ترین متن در تدوین و تنظیم اثر به کار رود.
هر چند نام نگارنده این سطور در جایگاه نویسنده معرفی شده، اما در مراحل مختلف تحقیق، تدوین و تنظیم نهایی کتاب، عزیزان پر ارج دیگری نیز یاریگر نویسنده بوده‌اند. بدون تردید نظیر آثار پیشین نگارنده، همسر گرانقدرم سرکار خانم اقبال حکیمیون در صدر تمام کسانی است که موجبات تدوین و آماده‌سازی این اثر را فراهم آورده‌اند که از ایشان سپاسگزارم. همچنین از بخش حروف‌چینی این مؤسسه، به ویژه سرکار خانم لیلا قدیانی که حروفچینی و صفحه‌آرایی اثر حاضر را عهده‌‌دار بوده‌اند، صمیمانه سپاسگزارم. در نهایت قدردان همه عزیزانی هستم که هر یک به گونه‌ای و در مراحل مختلف، یاریگر نویسنده بوده و در تدوین،‌ آماده‌سازی و چاپ و انتشار کتاب قبول زحمت فرموده‌اند.
امیدوارم مطالب کتاب حاضر مورد مداقه قرار گیرد؛ همچنین پذیرای ایرادات و نواقص احتمالی و تذکرات اهل فن هستم.

مظفر شاهدی
تهران ـ بهار 1386