فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

گفتگو با تاریخ


قیمت: 40000 تومان


معرفی محصول

کتاب «گفتگو با تاریخ» متن کامل مصاحبه با «نورالدین کیانوری» دبیراول حزب توده است. نیمه اول این کتاب، پیش از این با همین عنوان در سال 1376 توسط انتشارات نگره چاپ شده بود و با درگذشت کیانوری در سال 1378 دست‌اندرکاران مصاحبه موفق به اصلاح و رفع ابهام متن افزوده، نشدند.
اینک مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ضمن بازیابی نیمه دوم مصاحبه، آن را به همراه بخش پیشین در یک کتاب مستقل با همان عنوان تقدیم می‌دارد. در ویرایش کتاب حاضر تغییر و اصلاح اندکی به شرح زیر به عمل آمده است:
1. در بخش پیشین تنها به اصلاح اغلاط چاپی بسنده شده است.
2. در بخش جدید توضیحات مختصری در پای بعضی صفحه‌ها افزوده شده است.