فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

خاطرات سیاسی ۶۶-۱۳۶۵


قیمت: 5000 تومان


معرفی محصول

کتاب خاطرات سیاسی اثر محمد محمدی ری شهری به خاطرات نگارنده در طول دوره تصدی وزارت اطلاعات پرداخته است . وی در این کتاب به ماجرای باند سید مهدی هاشمی و پی آمدهای این قضیه به صورت مبسوط پرداخته است.
واقعه سید مهدی هاشمی با تمام ویژگیهای تلخ و جانکاهش، حکم محکی کارآمد برای تشخیص سره و ناسره را داشته است . اگر چه این رخداد، نقطه عطفی در نگرش به فردی معین و مقامی مشخص همچون قائم مقام رهبری بود، نباید در همین حد محدود شود. این واقعه تجسم درس هایی عمیق و تجربه هایی گرانبهاست که می باید به تکرار و تداوم در ذهن همه افراد جاری شود زیرا این حوادث برای خردمندان عبرت آور است .
این مجموعه براساس اسناد و خاطرات مضبوط شخصی در طول سال های 1366 - 1365 پرونده سید مهدی هاشمی و همکاران او، اسناد ساواک، خاطرات و گفته های چند تن از مسئولان کشور و ... تهیه شده و توسط آقای م. ف – عاطفی بازنویسی شده است.