فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران 5


قیمت: 10000 تومان


معرفی محصول

سخن سردبیر


مصاحبه اختصاصی با دکتر محمدجواد ظریف


دخالت های نظامی آمریکا در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و هزینه های اجتماعی و انسانی آن (کتر محمد مراد)


چشم انداز تاریخی روابط آمریکا و عراق (سرلشکر بشیر الوندی)


میزگرد تخصصی، بحران هسته ای کره شمالی؛ چیستی، چرایی، چشم انداز احتمالات و راهبردهای ترجیحی چین در آسیا (دکتر فریدون وردی نژاد)


ساختار و سیاست خارجی آمریکا؛ ریشه های داخلی مخالفت با برجام (دکتر سیدمهدی حسینی متین)


پشت پرده رویکرد غرب برای راه‌حل سیاسی در سوریه (دکتر بسام ابوعبدالله)


بررسی طرح قانون اساسی سوریه به قلم روسیه (دکتر عصام تکروری)