فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

فصلنامه مطالعات تاریخی شماره 33
تابستان 1390


قیمت: 3000 تومان


معرفی محصول

سی و سومین فصلنامه مطالعات تاریخی ویژه حوادث بحرین منتشر شد، در مقدمه این شماره ی فصلنامه می خوانیم: به راستی آل خلیفه، ریشه ای در بحرین ندارند. خود، آنگاه که با همتایان قطر یشان بر سر جزیرة زوباره به نزاع برخاستند و سند به دیوان لاهه بردند، اعتراف کردند که اصالتاً زوباره ای هستند؛ و نه بحرینی. و امروز هم که کلان موج بیداری اسلامی سواحل عربی را درمی نوردد، باز هیچکس را سر آن نه تا سراغی از بحرینیان گیرد که گفته اند زوباره ای ها تنها بپذیرند ما نیز بشریم و در شهر و دیارمان جایی و حقی داریم و همین! اما گاز و گلوله است که بر پیکرها و خانه ها و کوچه ها و حنجره کودکانشان می بارد به تاوان این سخن بر حق؛ اما ناگوار به مذاق پادشاه آل خلیفه و البته پادشاه نجدیان. و باز نفسها تنگ است؛ اما نه از قعرکاوی دریای فارس به جستجوی مروارید؛ که از قهرجویی زوباره ایها و حامیان نجدی از پل گذشته آنها که گاز و گلوله به سوغات آورده اند و کین دیرین به کشتار اهل بحرین فرومی نشانند و دُرّ حرّیّت در این جزیره را همچنان ناپدید می خواهند و گویا میدان لؤلؤ شهر منامه را نیز به همین خیال با خاک برابر کرد ه اند. عناوین مندرج در سی و سومین نشریه مطالعات تاریخی بدین شرح است: خیزش مردم بحرین در سال 1302 خورشیدی/˜ محمدعلی بهمنی قاجار ،گزارش اجمالی روند جدایی بحرین از ایران در مطبوعات/˜ نیلوفر کسری، نقش استعمار انگلیس در جدایی بحرین از ایران/˜ دکتر قربانعلی کناررودی، بررسی تاریخی کهنترین پیوندهای ایران و بحرین˜/ دکتر محمدجعفر چمنکار، بحرین در مطبوعات مشروطه ( 1325 - 1322 ق)/˜ آزیتا لقائی، بررسی سوابق تاریخی و ریشه های قیام های مردمی در بحرین/˜ محمد فاتحی، بررسی عملکرد مدرسه اتحاد ملی ایرانیان در بحرین درفاصله سال های 1347 - 1335 ه ش بر پایه اسناد ساواک/˜ نوشین صباغیان، چالش ایران و انگلستان بر سر حاکمیت بر بحرین/˜ سمانه بایرامی، استعمار انگلیس و جدایی بحرین از ایران/˜ ابوذر خسروی -˜ علی اکبر علیمردانی، انگلستان و جدایی بحرین از ایران/˜ شهره و شیوا جلا لپور، تحلیل دیپلماسی استعماری انگلیس در جدایی پیوندهای بحرین و ایران /˜ محسن مؤمنی-˜ سارا زمان نژاد، جدایی بحرین از ایران؛ نفع ایران یا انگلیس؟/˜ گلنار کرنوکر و اسناد بدون شرح