فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

فصلنامه مطالعات تاریخی شماره 13
تابستان ۱۳۸۵


قیمت: 2000 تومان


معرفی محصول

سیزدهمین شماره فصل‌نامه مطالعات تاریخی (سال سوم ـ تابستان 1385) منتشر شد. سخن اول این شماره به مناسبت واقع شدن در یکصدمین سال نهضت مشروطیت نگاشته شده و اسباب و علل توجه گسترده به مشروطیت را در سال 1385 مورد توجه قرار داده است. سپس «زندگی و زمانه شیخ ابراهیم زنجانی» تألیف عبدالله شهبازی، «بررسی آراء تنی چند از نخبگان جنبش مشروطه‌خواهی در ایران» نوشته دکتر مهدی صلاح، و «بازتاب گفتمان سنت و تجدد در دهه سوم عصر مشروطه» نگاشته تقی صوفی نیارکی به همین مناسبت سه مقاله نخستین شماره سیزدهم را به خود اختصاص داده‌اند. در مقاله چهارم آقای نادر پروین مقاله‌ای با عنوان «دولت ملّی» را قلمی کرده و در آن به علل تشکیل این دولت در کرمانشاه و دلایل شکست آن را پرداخته است. مقاله پنجم «کشف حجاب در آذربایجان» نام دارد که محمد‌ رضایی کارشناس ارشد تاریخ آن را نوشته و با ارائه اسناد تازه‌ای از کشف حجاب در شهرهای کوچک و بزرگ آذربایجان، بازخورد این واقعه را در میان مردم و مسئولان وقت به تصویر کشیده است. مقاله ششم را دکتر عبدالله متولی عضو هیئت علمی دانشگاه اراک براساس اسناد موجود در پرونده سردار فاخر حکمت با عنوان «فراز و فرود زندگی سیاسی حکمت» نوشته و برای نخستین بار زوایای تازه‌ای را از کنشها و واکنشهای این رجل عصر پهلوی نمایانده است. در مقالات هفتم و هشتم دو نشریات بعثت و نهضت روحانیت معرفی شده‌اند. معرفی این نشریه‌ها بر بنیاد اسناد ساواک است. دوستداران تاریخ معاصر پیش از این با نقش نشریه بعثت در مبارزات سالهای دهه چهل آشنا شده بودند، و این مقاله دریچه‌های تازه‌ای از کارکرد بعثت را در آن مقطع زمانی نشان می‌دهد. اما معرفی نهضت روحانیت برای نخستین بار صورت می‌گیرد که در اوایل دهه پنجاه در عراق و با کمک دولت آن کشور منتشر می‌شد. در مقاله نهم با عنوان «انجمن بانوان پیروان قرآن» با یک نهاد گمنام مذهبی دردوران مبارزه آشنا می‌شویم. این مقاله را محمد‌حسن صنعتی نوشته است. و بالاخره سندهای «بدون شرح» و بخش «نامه‌ها» پایان بخش مقالات این شماره از فصل‌نامه مطالعات تاریخی است. فصل‌نامه مطالعات تاریخی در سومین سال انتشار خود همچنین با مدیر مسئولی احمد خزایی و سردبیری هدایت‌الله بهبودی با بهای 2000 تومان به دست علاقمندان می‌رسد. شما می‌توانید با پیوستن به مشترکان فصل‌نامه با سهولت بیشتری آن را به دست آورید.