فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

فصلنامه مطالعات تاریخی شماره 7
ویژه نامه 15 خرداد


قیمت: 2000 تومان


معرفی محصول

در نگاهی گذرا به ماهیت رخدادهای ضداستبدادی یکصد ساله اخیر ایران‌، دو رویداد بیش از بقیه‌، در صورت و سیرت به یکدیگر شبیه‌اند: 15 خرداد 1342 و 22 بهمن 1357. چه در ابعاد خارجی و چه زمینه‌های داخلی‌، راهبری و حضور مردمی و نیز اشتراک درخواستها و شعارها، شباهتهایی وجود دارد که به درستی یکی را سرآغاز و دیگری را سرانجام حرکتی دانسته‌اند که به عنوان انقلاب اسلامی شناسایی شده است‌. در ده سال اخیر کوششهای چشمگیری برای تاریخ‌نگاری این دوره صورت گرفته که بخشی از آن مربوط است به بازنمایی و ترسیم قیام 15 خرداد 1342. با این که در این کوششها، مساحت تحقیقات سازمانی و نهادی بیشتر از پژوهشهای شخصی و موردی است‌، اما نکته قابل توجه در هر دو مورد، روشنی زوایای حرکت پانزدهم خرداد است‌. حتی پژوهندگان خارجی‌، آنهایی که امکان دست‌یابی به مدارک کافی درباره این حادثه را داشته‌اند، اطلاعات نسبتاً یکسانی ارائه داده‌اند و اگر به دور از منویات سیاسی قلم زده باشند، در قضاوت نیز بی‌راهه نرفته‌اند. و این در حالی است که خاکستر تبلیغات حکومت پهلوی و هم‌آواز با آن رسانه‌های خارجی‌، حتی مواضع دولت اتحاد جماهیر شوروی‌، روی این آتش را پوشاند و اجازه نداد شعله‌ای از حقیقت آن‌، سربرآورد. با وجود گستره پژوهشهای ارائه شده درباره قیام 15 خرداد، امکان تحقیقات تازه‌، همچنان وجود دارد; چه از نظر ابراز دیدگاههای جدید و چه از جهت انتشار اسناد نویافته‌. اختصاص نخستین ویژه‌نامه فصل‌نامه مطالعات تاریخی به این موضوع و گشت و گذاری در عناوین و اسناد ارائه شده‌، نشان می‌دهد که هنوز می‌توان دانستنیهای تازه‌ای درباره این قیام به دست داد.