فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ جنگ جهانی اول تا کودتا


قیمت: 30000 تومان


معرفی محصول

کتاب « جنگ جهانی اول تا کودتا »‌ به بررسی و تحقیق پیرامون حوادث شش ساله حدفاصل جنگ اول جهانی (1293 هجری شمسی ) تا کودتای رضاخان ( اسفند 1299 ) در ایران پرداخته است . دکتر حسین آبادیان نویسنده کتاب در مقدمه این اثر با اشاره به دوره مورد نظر می‌نویسد : « کشور به حال هرج و مرج و بی قانونی رها شده بود ، گروهی خاص عامدانه و با جهت گیری کاملا هوشیارانه مجلس را به تعطیلی کشاندند تا فضا را برای تسلط زورگویانی از قماش رضاخان فراهم آورند . این گروه با برنامه ای کاملا حساب شده با تعطیل خانه ملت راه را برای فراگیر شدن بحرانهای عدیده باز نمودند و موجب آن شدند که هیچ نماینده ای از مجلس ایران نتوانست در کنفرانس صلح پاریس شرکت کند و حقوق ملت ایران را مطالبه نماید . »
نویسنده کتاب خاطرنشان ساخته که منبع اصلی کتاب در درجه نخست روزنامه های دوران پس از مشروطه تا وقوع کودتای سوم اسفند 1299 است و در درجه دوم اسناد انگلیسی و ایرانی مورد استفاده قرار گرفته اند .
کتاب « جنگ جهانی اول تا کودتا »‌ پس از یک مقدمه 44 صفحه ای از هشت فصل متمایز تقسیم شده که عناوین آنها عبارتند از :
- ایران و قدرتهای بزرگ در جنگ اول جهانی
- جنگ ، قحطی بزرگ و نسل کشی در ایران
- احزاب سیاسی ، مطبوعات و بحران ایران
- پیدایش و افول کمیته مجازات
- ایران و روسیه : دور جدید روابط
- قرارداد 1919 و اختلاف نظرها در انگلستان و ایران
- انگلستان و میان پرده شیخ خزعل
- کودتای سوم اسفند