فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بحران مشروطیت در ایران


قیمت: 25000 تومان


معرفی محصول

کتاب « بحران مشروطیت در ایران » از جمله آثاری است که ریشه های شکل گیری جنبش مشروطه و دلایل ایجاد انحراف در آن را مورد بحث و بررسی قرار داده است . دکتر حسین آبادیان نویسنده اثر در این کتاب به روشنی به این سئوال پاسخ گفته که چرا انگلیسیها به دفاع صوری از جنبش مشروطه پرداختند و مواضع محافل و احزاب سیاسی آن کشور در برابر تحولات ایران چه مبنایی داشت . از سوی دیگر تلاش شرکتهای بزرگ سرمایه سالار برای راهیابی به بازارهای ایران تبیین و همسویی منافع آنان با مواضع برخی جریانات سیاسی در این کتاب توضیح داده شده است .
کتاب « بحران مشروطیت در ایران » از 13 فصل تشکیل شده که عناوین فصول آن چنین است :
- مقدمات بحران
- مبانی نظری دیدگاههای شیخ فضل الله نوری
- اوضاع ایران در مشروطه اول
- انجمن سعادت استانبول و حوادث دوره فترت
- بحران سازان بر اریکه قدرت
- روحانیان و مشروطه دوم
- انجمن های یهودی در دوره دوم مشروطه
- احزاب سیاسی در دوره دوم مشروطه
- واپسین روزهای عمر مشروطه دوم
- سقوط مشروطه
- بحرانهای اقتصادی ایران در دوره دوم مشروطه
- تحلیل ماهیت قرارداد 1907
- اقتصاد سیاسی ایران در دوره دوم مشروطه