فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی (جلد اول)


قیمت: 14500 تومان


معرفی محصول

«تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی» عنوان اثر تازه ای است که به همت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی در 852 صفحه و در قطع وزیری چاپ و منتشر شده و در اختیار محققان و علاقه مندان به مطالعه تحولات تاریخ معاصر ایران قرار گرفته است . رساله حاضر تلاش دارد تا موضوع تمامیت ارضی کشور را در دوره سلطنت رضاشاه پهلوی به بحث گذارد، این رساله که بر اساس اسناد عمدتاً منتشر نشده تنظیم گردیده، نخستین جلد از این موضوع به دوره رضاشاه و جلد دوم این تحقیق به تحولات مرزی و تمامیت ارضی ایران در دوره محمدرضا شاه پهلوی اختصاص دارد. در بخشی از مقدمه کتاب می خوانیم : به شهادت تاریخ تنها دوره‌ای که ایران جنگی نابرابر را پشت سرگذاشت و نه تنها تمامیت ارضی خویش را با رهبری امام خمینی (ره) و خون جوانان برومند این مرز و بوم صیانت کرد و وجبی از خاک خود را از دست نداد؛ بلکه پس از جنگ قدرتمندتر از همیشه سر بلند کرد و عزت و عظمت کشور را در سراسر جهان به منصه بروز و ظهور رسانید و الگوی مقاومت در جهان شد، دوره جنگ تحمیلی رژیم صدام حسین بود که با وجود حمایتهای قدرتهای بزرگ بین المللی شرق و غرب و با وصف تحریم‌های همه‌جانبه سیاسی و اقتصادی دشمنان، سرافکنده و تهی‌دست از میدان نبرد خارج شدند.