فروشگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی


قیمت: 35000 تومان


معرفی محصول

«تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی» عنوان یکی از آثار جدید مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی است. دکتر حسین آبادیان نویسنده کتاب در مقدمه آن خاطرنشان کرده است که در رساله حاضر، برای اولین بار از اسناد وزارت دربار شاهنشاهی، وزارت جنگ، وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت امور خارجه و نیز برخی مکتابات سفارت بریتانیا و مکاتباتی از رجال سیاسی شوروی سابق به ویژه «تئودور روتشتین» در ارتباط با نحوه برخورد آنها با تحولات داخلی ایران استفاده شده است. این اسناد همگی در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی نگهداری می‌شوند.
کتاب «تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی» ادامه دو تحقیقی است که پیشتر با عناوین «بحران مشروطیت در ایران» و «ایران از سقوط مشروطه تا کودتای سوم اسفند» به رشته تحریر درآمده و توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به چاپ رسیده بود.
کتاب حاضر در 604 صفحه و قطع وزیری در اختیار پژوهسگران و محققان قرار دارد.