سند نامه ::
 
نقش اشرف در سقوط هواپيما
به: 322 تاريخ: 17 / 11 / 48
از: 20 ه‍ 7 شماره: 55779 / 20 ه‍ 7
موضوع: اظهارات خانم سيما صارمي كارمند شركت نفت
خانم سيما صارمي در مجلسي كه با حضور دوستان خود در هفته گذشته در منزل خود تشكيل داده كاملاً خصوصي اظهار داشته كه مرگ عبدالمجيد بختيار نماينده مجلس و مهندس پالانچيان بر اثر سقوط هواپيما در دريا به دستور والاحضرت اشرف صورت گرفته است، چون والاحضرت اشرف به مهندس پالانچيان علاقه داشته ولي مهندس پالانچيان حاضر نبوده كه خواسته‌هاي نامبرده را قبول كند بنابراين مقداري مواد منفجره زير صندلي‌هاي هواپيماي شخصي وي مي‌گذارند و آنها سقوط مي‌كنند اين موضوع وقتي اجساد آنها را يافتند معلوم مي‌شود كه از كمر به پايين سوخته‌اند، سيما صارمي اضافه مي‌كند كه اين سقوط در آمريكا مانند توپ صدا كرده است و همه مي‌دانند كه پاي والاحضرت اشرف در ميان است.
خانم سيما صارمي از طرف آقاي دكتر فلاح در شركت نفت حمايت مي‌شود و اخيراً پس از 5 سال اقامت در آمريكا كه تمام مدت به هزينه شركت نفت بوده مراجعت كرده است. اين خانم، جوان و خوشرو است و كارمند شركت نفت است و قرار است آقاي دكتر فلاح ايشان را به قسمت خودش منتقل نمايد.
نظريه رهبر عمليات: مطالب عنوان شده از طرف نامبرده صحيح به نظر مي‌رسد. درباره اقدام نسبت به مفاد خبر به گزارش عملياتي مراجعه فرمايند.
در پرونده عبدالمجيد بختيار به كلاسه 14331 بايگاني شود.
ملاحظه گرديد 23 / 11 / 48
آقاي ميرمصداق ملاحظه نماييد
23 / 11 / 48