سند نامه ::
 
احداث فرودگاه موقتي براي ورود اويسي
تيمسار معظم ارتشبد غلامعلي اويسي فرمانده نيروي زميني شاهنشاهي
محترماً در موقع فوت مرحوم همسر گرامتان به پاس خدمات آن بانوي نيكوكار مجلس ترحيمي كه در مسجد كرسي كاشان برگزار نموديم و همچنين در موقع تشريف‌فرمايي آن جناب به كاشان چند روز، به وسيله رفتگران [تلاش شد] تا فرودگاه موقتي در يك ريگ‌زار كاشان ايجاد [شود] تا هواپيماي آن جناب به زمين بنشيند. چون اينجانب چند روز زحمت كشيده تا اين مراسم را برگزار نمودم، در موقع مراجعت در فرودگاه به اينجانب فرموديد كه چنانچه كاري داشتيد پيش من بياييد. برادر همسرم به نام محمود عدالت كاشي ديپلمه وظيفه در پادگان مراغه به خاطر تنها فرزند پسر اين خانواده تقاضا داريم امريه صادر فرمايند كه يا به اصفهان و يا به قم منظريه انتقال يا لااقل هفته‌اي يك بار اين سرباز را ملاقات كنيم چون اينجانب متجاوز از صد فقره تقديرنامه از مقامات لشگري و كشوري و اطلاعاتي دارم و يك سرباز فدايي شاهنشاه آريامهر مي‌باشم اميد است استدعاي اينجانب مورد قبول واقع و امريه ابلاغ خواهند فرمود.
منتظر پاسخ امريه آنجناب مي‌باشيم.
با تقديم احترام: رئيس امور شهر و اصناف كاشان – فرامرز قدرتي