سند نامه ::
 
آیت الله سعیدی: دین اسلام، سیاست هم دارد؛ باید به این سیاست پی برد