سند نامه ::
 
آیت الله سعیدی: آیت الله خمینی مظهر استقلال ماست