سند نامه ::
 
اجتماع مردم تربت حیدریه در مسجد جامع