سند نامه ::
 
تظاهرات مردم در روز تاسوعا در شهرهای استان سمنان