سند نامه ::
 
همبستگی اهل سنت و شیعیان سیستان و بلوچستان در مقابل رژیم شاه