سند نامه ::
 
سخنرانی آیت الله دستغیب در اربعین شهدای وقایع قم