سند نامه ::
 
آیت الله دستغیب: روحانیت، چشم اجتماع است