سند نامه ::
 
آیت الله دستغیب: آتش به این تمدن غرب بگیرد