سند نامه ::
 
آیت الله دستغیب: خودشان ارتجاع خونین هستند