سند نامه ::
 
آیت الله دستغیب: در این مملکت اگر کسی نهی از منکر کند، مجرم است