سند نامه ::
 
آیت الله دستغیب: شما چه کسی هستید که میخواهید به ما آزادی بدهید