سند نامه ::
 
آیت الله دستغیب: مرگ بر این حکومت یزیدی