سند نامه ::
 
آیت الله دستغیب: مگر من چه کرده ام ؟