سند نامه ::
 
سخنرانی آیت الله دستغیب در مجلس ختم حاج آقا مصطفی خمینی