سند نامه ::
 
سفر آیت الله دستغیب به نجف و ملاقات با امام خمینی