سند نامه ::
 
آیت الله دستغیب: بهائی ها جاسوسانی هستند که در بلاد مسلمانان پراکنده کرده اند