سند نامه ::
 
آیت الله دستغیب: اگر چنین است، ننگ بر این آزادی !