سند نامه ::
 
آیت الله دستغیب : امروز هرکس خائن تر است مقامش بیشتر است