سند نامه ::
 
اعلامیه جمعی از روحانیون تهران در مورد عزیمت امام خمینی به پاریس