سند نامه ::
 
متن اعلامیه آیات ثلاثه قم در خصوص خروج امام از عراق