سند نامه ::
 
اعلامیه آیت الله صدوقی به مناسبت حمله ماموران به سینما رکس آبادان