سند نامه ::
 
متن اعلامیه آیت الله صدوقی در تحریم نوروز 1357