سند نامه ::
 
اعلامیه آیت الله صدوقی در باره کشتار محرم