سند نامه ::
 
اعلامیه آیت الله صدوقی در مورد چهارمیت اربعین شهدا