سند نامه ::
 
اعلامیه آیت الله میلانی در مورد جنایات رژیم شاه