سند نامه ::
 
تظاهرات از نجف به کربلا در اعتراض به دستگیری امام خمینی