سند نامه ::
 
نفوذ فراماسونها در هيئت دولت


از : 321 تاریخ 26 / 5 / 48

احتراما با توجه به ترميم اخير كابينه آقاى اميرعباس هويدا ذيلاً اسامى وزراى عضو تشكيلات فراماسونرى جهت استحضار از عرض مى‏گذرد.
1ـ آقاى اميرعباس هويدا نخست‏وزير
2ـ آقاى ناصر يگانه وزير مشاور و معاون پارلمانى نخست‏وزير
3ـ آقاى جواد منصور وزير اطلاعات
4ـ آقاى حسن زاهدى وزير كشور
5ـ آقاى منوچهر پرتو1 وزير دادگسترى
6ـ آقاى مجيد رهنما وزير علوم و تعليمات عالى
7ـ آقاى فتح‏اللّه‏ ستوده وزير پست و تلگراف و تلفن
8ـ آقاى مهرداد پهلبد2 وزير فرهنگ و هنر
9ـ آقاى ايرج وحيدى3 وزير كشاورزى.
مسئول بررسى ـ سامعى 26 / 5
رئيس دايره 1 ـ
رئيس بخش 321 ـ رنجبر 26 / 5
رئيس اداره دوم عمليات و بررسى. شهاب 26 / 5 / 48


1ـ منوچهر پرتو فرزند على در سال 1300 ه ش به دنيا آمد. پدرش سرهنگ ارتش و اهل تهران بود. مشاراليه در سال 1321 از دبيرستان دارالفنون ديپلم گرفت و به دانشكده حقوق راه يافت و در سال 1326، ليسانس حقوق قضائى گرفت و در مشاغل قضائى، شروع به كار كرد. وى ابتدا در دادسراهاى شهرهاى زنجان، همدان و خرم‏آباد به عنوان داديار، مشغول شد و بعدا در دادسراهاى آبادان و تهران به عنوان بازرس ادامه داد و سپس دادستان شهر تهران شد. ساواك در گزارشى، وى را به اين شرح، معرفى كرده است :
«در سال 1330 مشاور حقوقى لطفى، وزير دادگسترى بوده و مورد توجه دكتر مصدق و با عناصر چپ همكارى مى‏نموده است.» منوچهر پرتو كه به عضويت جمعيت ياران دبيرستانى، درآمده بود، با پيوستن به لژهاى فراماسونرى، به طى مدارج ترقى پرداخت. در سال 1335 جهت مطالعه سازمان‏هاى قضائى به امريكا رفت و به مدت يكسال در آنجا بود، او كه عضويت لژ مولوى و لژ كورش را داشت، مدتى در بازرسى كل كشور، مشغول شد و سپس به معاونت آن رسيد، سناتورى را تجربه كرد و سپس به مدير كلى امور قضائى وزارت دادگسترى منصوب شد. به معاونت پارلمانى وزارت دادگسترى رسيد، و در نهايت در سال 1347 وزير دادگسترى شد. وى در ارزيابى ساواك فردى اهل اخاذى، زمين‏خوار، قمارباز و... معرفى شد و در يك قلم، زمين‏هاى وى به شرح زير، ثبت گرديد:
«هچيرود / 2000 متر زمين، اراضى جنگلى جلگه‏اى 65 هزار متر در حومه جنوبى متل قو، 25 هكتار در گرگان و...»
گزارش ساواك، پس از انتصاب وى به عنوان دادستان ديوان كيفر به اين شرح است :
«پس از انتصاب مشاراليه به دادستانى ديوان كيفر، عده زيادى از قضات ديوان كيفر حاضر به همكارى با او نشدند، زيرا اكثرا داراى اطلاعات و سوابق بيشترى بودند و منوچهر پرتو جزو باند مسعود هدايت مى‏باشد و اطلاعات قضائى وسيعى ندارد و به رفيق بازى معروف است. و وضع مادى وى با توجه به قمارهاى بزرگى كه مى‏كند، خوب است و اوقات بيكارى خود را اغلب در مجالس قمار و دوستانش مى‏گذراند... اين شخص از زمان حكومت قوام‏السلطنه به علت بازرسى منزل فرح به منظور دستگيرى خلعتبرى كه در آن زمان سناتور بود، معروفيتى كسب نمود و با مسعود هدايت و دكتر هدايتى دوستى و معاشرتى دارد...»
غالب قماربازى‏هاى او در منزل پرويز خسروانى به همراه حسن زاهدى (وزير كشور) و ناصر گلسرخى (وزير منابع طبيعى) انجام مى‏گرفت كه يك بار در جريان برد و باخت كار به اسلحه كشى و تيراندازى كشيد و شاه پس از شنيدن ماجرا هر سه را از كار وزارت بركنار كرد. پس از آن جريان، زاهدى استاندار خراسان شد و پرتو بدليل داشتن خواهرى آوازه‏خوان در راديو و تلويزيون از طرف شاه سناتور شد.

2ـ مهرداد پهلبد فرزند نصراللّه‏ در سال 1296 ه ش در تهران به دنيا آمد. تحصيلات متوسطه را در تهران گذراند و سپس به دانشكده فنى تهران راه يافت و در رشته راه و ساختمان تحصيل كرد و بعد از آن به فرانسه رفت. مشاراليه كه نام و شهرت خود را از عزت‏اللّه‏ مين باشيان به مهرداد پهلبد تغيير داده بود، با شمس پهلوى ازدواج كرد و در سال 1329 كه اداره كل هنرهاى زيبا تأسيس شد به عنوان معاون وزير فرهنگ و رياست آن اداره كل به كار مشغول شد و در زمانى كه اداره كل هنرهاى زيبا زير نظر نخست‏وزيرى اداره مى‏شد، وى به عنوان معاون نخست‏وزير وقت ـ على امينى ـ و رياست آن اداره كل به كار خود ادامه داد.
پس از تفكيك اداره كل هنرهاى زيبا از وزارت فرهنگ، وزارت فرهنگ به وزارت آموزش و پرورش تغيير نام داد و اداره كل هنرهاى زيبا نيز به عنوان وزارت فرهنگ، معرفى گرديد كه مهرداد پهلبد وزير آن شد. مشاراليه كه از عزت‏اللّه‏ به مهرداد و از مين باشيان به پهلبد، رسيده بود و عضوى از خاندان سلطنتى به شمار مى‏رفت تا سال 1357، وزير فرهنگ بود و ضمن شركت در لژهاى فراماسونرى، عضويت دفتر سياسى حزب رستاخيز را نيز به عهده داشت. مهرداد پهلبد كه در مدت طولانى تصدى اداره كل هنرهاى زيبا و وزارت فرهنگ، بنابر اسناد موجود، هيچگونه خدمت قابل توجهى به فرهنگ و هنر ايران نكرده بود در ارزيابى ساواك، فردى رفيق باز، ولخرج، علاقمند به مقام، شهرت، پول، زن و يكى از زن بازهاى خيلى معروف، معرفى گرديد. مهرداد پهلبد در شهريور ماه 1357 در راستاى سياست عوامفريبى، به همراه نخست‏وزيرى و تعدادى ديگر از وزرا و....از كار بركنار شد.

3ـ ايرج وحيدى فرزند احمد در سال 1306 شمسى در خرمشهر متولد گرديد و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان دارالفنون به پايان رسانيد و دوره عالى را در رشته راه و ساختمان دانشكده فنى دانشگاه تهران، طى كرد. وى جهت ادامه تحصيل به خارج رفت و دوره تخصصى آب و فاضلاب را در دانشگاه دارهام انگلستان طى كرد و در سال 1338 موفق به اخذ دكتراى Ph.D در رشته كارهاى آبى از دانشكده كينگز دانشگاه دارهام گرديد. وحيدى داراى مشاغلى چون : مهندس اداره كل راه و شوسه ـ معاونت فنى در وزارت آب و برق ـ استاد غيرتمام وقت دانشگاه ملى ـ مهندس ارشد اداره مهندسى بهداشت وزارت بهدارى ـ مأمور موقت در شركت نفت ـ عضو و رئيس هيئت مديره بنگاه مستقل آبيارى ـ مدير عامل سازمان آب و برق خوزستان ـ نماينده كميته دائمى حفاظت وزارت آب و برق ـ وزير كشاورزى ـ وزير نيرو و مديرعامل بنياد اشرف پهلوى بود. مشاراليه فراماسون و عضو لژ اهواز (از مؤسسين) ـ فروغى ـ خيام (استاد لژ) ـ دانش ـ آريا ـ فارابى ـ خوزستان و انجمن رازى بود. همچنين نامبرده عضو و مؤسس حزب ايران نوين ـ عضو گروه ايران نو ـ عضو كانون مهندسين ايران بوده است.
وى نشانهاى مختلفى چون درجه 1 فرهنگ ــــ درجه 2 اصلاحات ارضى ــــ درجه 1 و 3 همايون ـ درجه 1 آبادانى و پيشرفت ـ نشان طلاى شهر تهران، جشنهاى 2500 ساله و تاجگذارى دريافت داشته است. وحيدى مسافرتهايى به كشورهاى اروپاى غربى ـ آمريكا ـ شوروى ـ ژاپن ـ تايلند ـ فيليپين ـ پاكستان ـ مصر ـ عراق ـ لبنان ـ تركيه ـ سوريه و... داشته است. قابل ذكر است كه در گزارش تائيد نشده‏اى در پرونده وى آمده است كه همسر وحيدى كه خارجى (آلمانى است) از طرف شوهرش 12 ميليون تومان پول با خود به آمريكا برده تا به حساب او در بانك واريز كند و برگردد ولى به محض رسيدن به خارج تلگرافى تقاضاى طلاق كرده و پولها را صاحب شده است و به وحيدى گفته اگر چيزى بگويد اسرارش را فاش خواهد كرد كه نامبرده حاضر شده طلاق نامه او را بفرستد.
مشاراليه در تاريخ 15 / 8 / 1357 باتفاق عده‏اى ديگر از نوكران و سردمداران رژيم گذشته توسط كميته فرماندارى نظامى تهران دستگير گرديد. و در 8 / 11 / 58 بدستور هيئت پاكسازى و سالم سازى وزارت نيرو مشمول انفصال دائم از خدمت و قطع حقوق بازنشستگى و ارجاع پرونده وى به دادگاه گرديد.
اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى