سند نامه ::
 
ناراحتی شدید هویدا

موضوع : مجلس شوراى ملى
به : 322 تاریخ 17 / 12 / 45
از : 20 / 7 / م شماره : 31173 / 20 / 7 / م

صبح روز جارى جلسه علنى مجلس شوراى ملى به رياست مهندس رياضى تشكيل گرديد
در اين جلسه حسين معتمدى1 نماينده اصفهان در مخالفت با بودجه به تفصيل صحبت و شديدا به دستگاههاى دولتى حمله كرد و گفت مسافرت اخير انصارى وزير اطلاعات به اروپا جهت معالجه نبوده و بلكه به منظور انجام كارهاى شخصى و با بودجه دول صورت گرفته است
در اين موقع آقاى هويدا نخست‏وزير با ناراحتى شديد پشت تريبون قرار گرفت و اظهار داشت من به وزير اطلاعات گفتم كه در اين مورد به دادستانى اعلام جرم كند تا قضيه روشن و تحقيق شود كه آيا مسافرت وزير اطلاعات به چه منظورى بوده است.
نظريه منبع :
اظهارات آقاى نخست‏وزير كه توام با عصبانيت بود بين اكثر نمايندگان اثر نامطلوبى داشت و مى‏گفتند كه نخست‏وزير حق ندارد درباره اظهارات يك نماينده چنين حرفى را بزند و حتى پس از خاتمه دوره نمايندگى نيز برابر مقررات موضوعه نمى‏توانند نماينده‏اى را به خاطر صحبتهايى كه در زمان نمايندگى كرده محاكمه نمايند ضمنا رحيم زهتاب‏فرد2 نماينده آذربايجان در اين جلسه يادداشتى براى آقاى هويدا فرستاد و به ايشان تذكر داد كه بهتر است گفتار خود را اصلاح نمايد و احتمال مى‏رود كه بعدازظهر روز جارى آقاى نخست‏وزير در اين مورد تصميم به ترميم اظهارات خود در اين مورد بگيرند.
گزارش خبرى فوق قبلاً از طريق بخش 322 به عرض تيمسار رياست ساواك رسيد
ضمنا عصر همان روز نيز در جرايد درج گرديد عليهذا در پرونده دولت به كلاسه 225012 بايگانى شود
ضمنا در پرونده معتمدى نيز يك نسخه بايگانى شود.


1ـ حسين قباد معتمدى اصفهانى فرزند عبدالوهاب، نماينده دوره 21 از اصفهان به سال 1294 ش در اصفهان متولد شد. در را مدتها عهده‏دار بود. مدتى روزنامه سپاهان را مديريت مى‏كرد تا اينكه سرانجام به سال 1348 ش درگذشت. نماينده دوره 21 اصفهان

2ـ رحيم زهتاب فرد با نام مستعار بيوك آقا فرزند حسينقلى، در شب عيد نوروز 1305 ه ش در شهر تبريز متولد شد. پس از تحصيلات ابتدايى وارد مدرسه رشديه شد و تحصيلات متوسطه را به اتمام رسانيد. و دوره روزنامه‏نگارى را در دانشكده حقوق طى كرد و از سال 1328 به فعاليتهاى مطبوعاتى پرداخت و سپس از تأسيس روزنامه هفتگى اراده آذربايجان مديريت اين روزنامه را به عهده گرفت و مدتى هم سردبير روزنامه وظيفه بود. او با سيدضياء آشنا شد و سيدضيا او را به دبيرى جمعيت نجات آذربايجان گمارد و آن دوران مدافع سيدضياءالدين طباطبايى بود. وى از مريدان خاص سيدضياءالدين و مدافعان حزب اراده ملى در تبريز و تهران بود. وى در سال 1328 مدير هفته‏نامه سياسى خبرى «اراده آذربايجان» به صاحب امتيازى خانم شكوفه مهدى‏زاده بود.
روزنامه اراده آذربايجان از روزنامه‏هاى فعال و مدير آن نسبت به روزنامه‏هاى ديگر خوشنام‏تر بود. زهتاب‏فرد چند دوره نماينده مجلس بود و در زمان تشكيل حزب رستاخيز آذربايجان شرقى رئيس بود. براساس اسناد لانه جاسوسى از زهتاب‏فرد به عنوان فردى قابل اطمينان، اصلاحگر و قابل ملاحظه نامبرده شده است.