سند نامه ::
 
مشاجره هویدا با یک نماینده مجلس

موضوع : مشاجره جناب آقاى نخست‏وزير و معتمدى نماينده مجلس شوراى ملى.
به : 322 تاریخ 18 / 12 / 45
از : 20 ه / 5 شماره : 30625 / 20 ه 5


در تعقيب تشنجى كه در صبح روز چهارشنبه 17 / 12 / 45 در اثر اظهارات حسين معتمدى نماينده مجلس شوراى ملى درباره وزير اطلاعات در جلسه علنى مجلس شوراى ملى اتفاق افتاد در عصر روز مزبور پس از بحث در لايحه بودجه هنگامى كه نمايندگان به اتفاق جناب آقاى نخست‏وزير. براى صرف شام به رستوران مجلس رفتند بين آقاى نخست‏وزير و حسين معتمدى مشاجرات تندى درگرفت و آقاى نخست‏وزير، اضافه نمودند چنانچه آقاى معتمدى عذرخواهى ننمايد استعفا خواهد داد. به دنباله اين جريان آقاى مهندس رياضى رئيس مجلس شوراى ملى آقاى نخست‏وزير و آقاى معتمدى و چند نفر از معمرين مجلس را به دفتر خود برده و پس از نيم ساعت گفتگو قرار مى‏گذارند آقاى معتمدى به جاى عذرخواهى در جلسه علنى بگويد كه اظهارات من درباره وزير اطلاعات روى شايعات بوده است.
ولى پس از تماس آقاى معتمدى با نمايندگان. اغلب نمايندگان اقليت مجلس اين تصميم را رد نموده و معتقد بودند كه بايد آقاى نخست‏وزير كه نماينده مجلس را تهديد نموده معذرت‏خواهى نمايد و نماينده مجلس نبايد معذرت بخواهد در نتيجه پس از اينكه در ساعت 2300 جلسه علنى مجددا تشكيل گرديد رئيس مجلس دو دفعه آقاى معتمدى را براى انجام تصميمات متخذه به پشت تريبون دعوت نمود ولى معتمدى از رفتن به پشت تريبون خوددارى نمود و لذا رئيس مجلس نفر ديگرى را براى بحث در لايحه بودجه دعوت نمود و جناب آقاى نخست‏وزير هم با مشاهده اين جريان با حالت عصبانيت مجلس را ترك نمودند و لذا جلسه مجلس نيز به عنوان تنفس تعطيل گرديد.
نظريه منبع : جريانات فوق موجب ناراحتى نمايندگان مجلس گرديده و در اين اختلاف نمايندگان عضو حزب ايران نوين از نخست‏وزير طرفدارى مى‏نمايند و نمايندگان اقليت از معتمدى نماينده اصفهان جانبدارى مى‏نمايند.
قبلاً از طريق بخش 322 طى گزارشى به عرض تيمسار رياست ساواك رسيد و در پرونده‏هاى مربوطه بايگانى شد عليهذا در پرونده دولت به كلاسه 225012 بايگانى شود. 22 / 12 / 45