سند نامه ::
 
مالیات آبجو

موضوع : سؤال نيرى نماينده مجلس شوراى ملى درباره ماليات آبجو
به : بخش 322 تاریخ 26 / 3 / 45
از : 300 / الف شماره : 304 ـ 300 / الف

پيرو گزارشات قبلى در مورد سوال نيرى نماينده مجلس شوراى ملى درباره ماليات آبجو و مانور فراكسيون اكثريت در روز طرح لايحه در مجلس شوراى ملى به استحضار مى‏رساند.
روز جارى نيرى ضمن يك مذاكره خصوصى مى‏گفت در سه هفته پيش كه سوال او مربوط به آبجو از وزارت دارايى در مجلس مطرح بوده سعيد وزيرى نماينده مجلس شوراى ملى به او گفته است كه خواجه نورى از قول نخست‏وزير شنيده است كه در موقع شرفيابى نخست‏وزير به حضور ملوكانه معظم‏له فرموده‏اند (به آقاى هويدا) دست نيرى را بگيريد و از مجلس بيرون كنيد و از او سلب مصونيت نمائيد ولى آقاى هويدا به عرض رسانيده‏اند كه اعليحضرت اجازه فرمايند فعلاً نيرى بماند اگر در آينده كارهاى ناهنجارى كرد آن وقت از مجلس تقاضاى سلب مصونيت او را دولت خواهد كرد. نيرى همچنين اظهار نمود كه يداللّه‏ شهبازى1 معاون خصوصى نخست‏وزير و مامور فيصله پرونده ماليات آبجو از اينكه سوال نيرى در مجلس طرح شده است به همايون اسفنديارى2 يكى از اعضاى وزارت دارائى به طور خصوصى از قول آقاى هويدا نخست‏وزير گفته است كه اعليحضرت دستور داده‏اند از نيرى سلب مصونيت شود ولى هويدا از معظم‏له استدعا كرده‏اند كه اين بار نيرى مورد عفو قرار گيرد.
نيرى اضافه كرد كه شب قبل از طرح سوال او در مجلس ناشناسى از طرف صاحبان كارخانجات آبجوسازى به او تلفن كرده و گفته است 10 ميليون تومان خرج مى‏كنيم و تو را به قتل خواهيم رسانيد مگر اينكه در سوال خود كوتاه بيائى و آن روز كه سوال او در جلسه علنى مجلس مطرح بود عروس ساهاكيان3 يعنى همان خانمى كه واسطه صاحبان كارخانجات آبجوسازى با مامورين وزارت دارائى بوده است در لژ تماشاچيان حضور داشته است.
توضيح 300 / الف :
در مورد تهديد نيرى به اينكه برابر امريه شاهنشاه آريامهر بايستى از وى [سلب] مصونيت شود منبع 82 نيز اين موضوع را از زبان آقاى هويدا نخست‏وزير شنيده است وليكن معلوم نيست كه واقعا شاهنشاه چنين فرمايشى را فرموده باشند مگر آن كه از طرف آقاى نخست‏وزير يا ساير مراجع گزارشاتى عليه ايشان به معظم‏له تقديم گرديده باشد.
بررسى و بهره‏بردارى گرديد در پرونده د ـ 468 بايگانى شود
1 / 4 / 45
رئيس بخش 322


1ـ يداله شهبازى فرزند اكبر سال 1304 در تهران متولد شد. تحصيلات خود را تا مقطع ليسانس در رشته حقوق ادامه داد. سال 1326 در وزارت دارائى استخدام و بدوا به سمت كارمند اداره ماليات منصوب و سپس مميز دايره تحقيق اداره آمار و اطلاعات مالياتهاى مستقيم شد. در تاريخ 18 / 3 / 1330 بدون دادن استعفا از خدمت دارائى در شركت ملى نفت (آغاجارى) به سمت كارآموزى ليسانسيه استخدام در نتيجه از خدمت در وزارت دارائى معاف گرديد و تا 19 / 12 / 1342 در شركت ملى نفت به مشاغل مختلف مشغول گشت در 28 تير 1335 با پوران صنيعى ـ خواهر اسداله صنيعى ـ ازدواج كرد. در آن مقطع كه هويدا وزير دارائى بود بعنوان مشاور به وزارت دارائى و پس از انتصاب هويدا به نخست‏وزيرى مشاراليه از تاريخ 10 / 4 / 1344 به نخست‏وزيرى مامور و در تاريخ 17 / 10 / 1345 به سمت معاون نخست‏وزير منصوب گرديد. به علت سوءاستفاده‏هائى از معاونت نخست‏وزيرى بركنار و به كارهاى حقوقى آنجا مشغول گشت!
با پيروزى انقلاب اسلامى از ايران گريخت و در لندن عليه جمهورى اسلامى با همكارانش دست به توطئه و خرابكارى زد، در مراكش با شاه مخلوع ملاقات و همكارى نمود. وى با افسران اسرائيلى و دكتر المودى فرماندار سابق تل‏آويو و ديگر شخصيت‏هاى اسرائيلى رفت‏وآمدهاى نزديك داشته است. دادگاه وى را مفسد فى‏الارض شناخته و غائبانه و محكوم به اعدام و تمام اموال وى به نفع بنياد مستضعفين مصادره گرديد.
اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى

2ـ اميرهمايون اسفنديارى فرزند على در سال 1305 ه ش در تهران متولد شد. پدرش وكيل دادگسترى و يكى از برادرانش رئيس شهربانى كرمانشاه بود. اميرهمايون از سال 1313 تا 1319 در دبستان‏هاى عنصرى، فاريابى و مولوى و از سال 1319 تا 1333 در دبيرستان‏هاى دارالفنون، دارائى و دانشكده حقوق تحصيل كرد و ليسانس حقوق گرفت. مشاراليه كه از سال 1326 به استخدام وزارت دارائى درآمده و در مشاغل : بازرس اداره كل وصول، معاون دارائى شميران، رئيس اداره ماليات برمجموع، رئيس اداره حسابدارى بنگاه آبيارى، رئيس اداره وزارت آب و برق و بازرس وزارت وارداتى كار كرده بود، در سال 1347 به شركت دخانيات (وابسته به وزارت تعاون و بعدا صنايع معادن) رفت و تا سال 57 در اين سمت، مشغول بود. اسفنديارى كه عضو هيئت امناء باشگاه شهباز بود و در سال 1334 به مدت يكسال در آمريكا اقامت و به كشورهاى انگلستان و اسپانيا نيز مسافرت كرده بود، در ارزيابى سال 1353 ساواك «در حد متعارف عياش» معرفى گرديد. 143919 سوم محكوم به اعدام و تمام اموال وى به نفع بنياد مستضعفين مصادره گرديد.
اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى

3ـ دانيل ساهاكيان فرزند اسرائيل در سال 1311 ه ش در تبريز به دنيا آمد. او كه به تجارت اشتغال داشت و رئيس هيئت مديره آبجوسازى شمس، و... نيز بود، از اعضاى شبكه فراماسونرى بود كه در لژهاى : داريوش، جويندگان كمال آلبرت پاپك، انجمن عالى رزكروا پايدارى، جويندگان كمال عطار نيشابورى، جويندگان كمال انديشه، زرتشت و... عضويت داشت و در سال 1355 مجوز حمل سلاح كمرى دريافت كرد.
اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى