سند نامه ::
 
فعاليت بهائيان شيراز

به : 321 تاریخ 19 / 5 / 50
از : 7 ه شماره : 11181 ه

جلسه‏اى با شركت 12 نفر از بهائيان ناحيه 2 شيراز در منزل آقاى هوشمند و زير نظر آقاى فرهنگى تشكيل گرديد پس از قرائت مناجات شروع و خاتمه و قرائت صفحاتى از كتاب لوح احمد و ايقان آقايان فرهنگى و محمدعلى هوشمند پيرامون وضع اقتصادى بهائيان در ايران صحبت كردند فرهنگى اظهار داشت بهائيان در كشورهاى اسلامى پيروز هستند و مى‏توانند امتياز هر چيزى را كه مى‏خواهند بگيرند تمام سرمايه‏هاى بانكى و ادارات و رواج پول در اجتماع ايران مربوط به بهائيان و كليميان مى‏باشد. تمام
آسمان‏خراشهاى تهران و شيراز و اصفهان مال بهائيان است چرخ اقتصاد اين مملكت بدست بهائيان و كليميان مى‏چرخد. شخص هويدا بهائى‏زاده است عده‏اى از مأمورين مخفى ايران كه در دربار شاهنشاهى مى‏باشند مى‏خواهند هويدا را محكوم كنند ولى او يكى از بهترين خادمين امراللّه‏ است و امسال مبلغ 15 هزار تومان به محفل ما كمك نموده است1 آقايان بهائيان نگذاريد كمر مسلمانان راست شود. در اين جلسه نامبردگان زير شركت داشتند. (فرهاد روحانى. دانيا روحانى. ثناءاللّه‏ زارعيان. قاسم كريميان. هدايت و مسيح‏اللّه‏ و ناصر2 و ضياءاللّه‏ هوشمند. فرهنگى. قدرت‏اللّه‏ كمالى. محمدعلى هوشمند.
نظريه يكشنبه 1 : اظهارات شنبه مورد تاييد است. دريائى
نظريه چهارشنبه : در مرخصى است.
نظريه 7 / ه : به اظهارات شنبه مى‏توان اعتماد نمود. در پرونده هويدا 62423 26 / 5 / 50

1ـ على‏رغم تلاش‏ها و طرح‏هايى كه براى مخفى نگهداشتن وابستگى هويدا به فرقه بهائيت صورت مى‏گرفت، اينگونه حركت‏ها، پرده از چهره نخست‏وزير بهائى رژيم پهلوى برمى‏داشت.

2ـ ناصرقلى هوشمند فرزند حسينعلى در سال 1297 ه.ش در تهران متولد شد. وى سرهنگ ارتش بود كه به ساواك منتقل گرديد و در اصفهان به عنوان معاون ساواك و معاون كميته مشترك ضد خرابكارى در دستگيرى مبارزان نقش بسزايى داشت.
سرانجام در سال 58 وى محاكمه و محكوم به اعدام گرديد كه حين انتقال به زندان با مأموران درگير و كشته شد.