سند نامه ::
 
فراکسیون حزب ايران نوين با حضور هویدا

موضوع : حزب ايران نوين
به : بخش 321 تاریخ 19 / 4 / 45
از : 300 الف شماره : 389 ـ 300 الف

از ساعت 17 روز سه شنبه گذشته جلسه فراكسيون حزب ايران نوين در محل اطاق خصوصى مجلس شوراى ملى با حضور آقايان هويدا نخست‏وزير. دكتر صدر وزير كشور. دكتر هدايتى وزير آموزش و پرورش. خسروانى وزير كار و دبيركل حزب ايران نوين و شركت عده‏اى در حدود 90 نفر از نمايندگان مجلس عضو فراكسيون حزب ايران نوين تشكيل گرديد. اين جلسه در تعقيب مذاكرات جلسه قبل كه قرار شده بود آقايان مهندس ارفع.1 دكتر سعيد2[، ]مهندس آصفى3 تقاضاهاى اعضاى فراكسيون را يادداشت و در جلسه بعد كه با حضور نخست‏وزير و هيئت دولت تشكيل مى‏شود آنها را مطرح نمايند بحث شد.
ابتدا آقاى دكتر سعيد با لحن بسيار تندى از اينكه دولت خواسته‏هاى نمايندگان را در حوزه‏هاى انتخابيه مورد توجه قرار نمى‏دهد صحبت نمود و مخصوصا يادآورى كرد كه علت عدم پيشرفت حزب ايران نوين در نتيجه ندادن پول به شعب حزب در شهرستانها است و چون شعب حزب در شهرستانها حتى قادر به پرداخت اجاره خود نيستند حزب ايران نوين نمى‏تواند فعاليت كند و مردم را به خود جلب كند. بعد آقاى مهندس حيدرعلى به طور مفصل راجع به نحوه تشكيل حزب و مبارزات حزبى صحبت كرد و گفت چون حزب ايران نوين روش صحيح مبارزه حزبى را اعمال نمى‏كند لذا نتوانسته است در ميان مردم نفوذ كند.
سپس آقاى مهندس آصفى نفر سوم با لحن بسيار استهزاءآميزى اقدامات دولت را در شهرستانها تخطئه كرد و گفت كه مامورين محلى و فرمانداران و استانداران اغلب ضدحزبى نمى‏كنند و دولت هم از تغيير [دادن ]آنها عاجز است.
مهندس آصفى به طور خلاصه علت عدم پيشرفت حزب را در كشور عدم همكارى مامورين مخصوصا فرمانداران و استانداران غيرحزبى دانست و به دولت حمله كرد كه چرا به مامورين دستور نمى‏دهد با نمايندگان عضو حزب ايران نوين در توسعه حزب همكارى نمايند. مشاراليه همچنين انجام نشدن تقاضاهاى نمايندگان را در مورد كارهاى عمرانى حوزه انتخابيه از طرف دولت مورد انتقاد قرار داد. در اين موقع آقاى هويدا نخست‏وزير كه از انتقادات اين عده از نمايندگان كه به اصطلاح ترجمان احساسات عموم نمايندگان عضو حزب ايران نوين بودند خيلى برافروخته و به طور غيرعادى عصبانى شده بود، با صداى بلند به نمايندگان حاضر در جلسه حمله كرد و گفت شما كه همه چيز را از دولت مى‏خواهيد اول بگوئيد چرا از 140 نفر فقط 90 نفر به جلسه آمده‏ايد و اين دليل عدم علاقه شما به حزب و انضباط حزبى است. سپس آقاى هويدا گفت شما همه‏اش مسائل كوچك را راجع به فلان جاده فرعى يا ساختمان فلان مدرسه و يا تغيير فلان مامور مطرح مى‏كنيد و نمى‏دانيد و از دولت نمى‏پرسيد كه پس اين 23 ميليارد ريال بودجه را به چه نحو به مصرف رسانيده است. آقاى هويدا افزود كه ما كارهاى مهم مانند ذوب‏آهن. و زيربناى اقتصادى كشور را انجام داده‏ايم كه شما به عنوان نماينده ملت يا از آن بى‏خبريد يا به آن اقدامات توجه نداريد. آقاى هويدا در آخر گفت كه شما انتقاد مى‏كنيد كه مامورين دولت در پيشرفت حزب با شما همكارى نمى‏كنند ولى اين وظيفه شما است كه با آنها مبارزه كنيد و حتى اگر لازم شود به زندان برويد ولى حزب خود را پيش ببريد. خلاصه اينكه اظهارات آقاى هويدا تمام نمايندگان حزب حاضر در جلسه را به شدت ناراحت كرد به طورى كه چون آقاى خسروانى ديد كار دارد خراب مى‏شود و ممكن است بين نخست‏وزير و نمايندگان سخنان تندى ردوبدل شود با ايراد نطقى به اين مضمون كه ولى با وجود اين ناراحتى عمومى از سخنان هويدا تا آخر ادامه داشت. آقاى محسن خواجه‏نورى هم سعى كرد كه در اين زمينه يك آشتى ايجاد كند ولى موفق نشد و به قول نمايندگان در نتيجه اين جلسه نه تنها دولت و فراكسيون با هم نزديك‏تر نشدند بلكه فاصله آنها بيشتر هم شد.
در اين موقع آقاى كهزاد البرزى4 با لحنى تند دولت را در مورد انتقاد قرار داد و در تاييد صحبتهاى آقاى مهندس آصفى گفت. در مسجد سليمان آقاى تفضلى سالهاست كه فرماندار است و چون قوم و خويش و همشهرى آقاى دكتر اقبال رئيس شركت نفت است شما جرات نداريد او را تغيير بدهيد و او به عنوان فعال مايشاء در مسجد سليمان مشمول حمايت است و دكتر اقبال از او حمايت مى‏كند.
توضيح و نظريه منبع : با اينكه قرار بود در اين جلسه دولت به تقاضاهاى نمايندگان درباره نحوه تشديد فعاليت حزب در شهرستانها توجه كند و تسهيلات لازم را فراهم نمايد ولى اينقدر صحبتهاى نخست‏وزير و نمايندگان نسبت به يكديگر تند بود كه هيچ مسئله‏اى حل نشد و بدون نتيجه نخست‏وزير [و] وزيران جلسه فراكسيون حزب ايران نوين را ترك كردند و معلوم نشد كه بالاخره براى توسعه حزب در شهرستانها نمايندگان چكار بايد بكنند. هم‏اكنون دائما در سرسراى مجلس بين نمايندگان حزب روش تند هويدا در جلسه فراكسيون مورد گفتگو است و امروز آقاى مهندس آراسته5 يكى از اعضاى فراكسيون حزب ايران نوين مى‏گفت كه بايد بين دولت حزبى و فراكسيون يك جلسه آشتى‏كنان ترتيب داده شود والا كار خراب است. (دوازده نسخه مطابق اصل تكثير شد) اصل در پرونده 211512 اوضاع داخلى حزب ايران نوين
بايگانى اين نسخه نيز براى ضبط در پرونده اميرعباس هويدا به كلاسه ه ـ و ـ 22 تهيه شده است 321 احزاب سياسى. سامعى 21 / 41ـ حيدر على ارفع به سال 1297 ش در شيراز متولد شد. در دانشكده‏هاى حقوق، ادبيات و كشاورزى تحصيل كرد، آنگاه عازم آمريكا شد و از دانشكده كشاورزى يوتا در رشته دفع آفات نباتى فارغ‏التحصيل شد. مدتى رئيس دانشگاه شيراز بود تا اينكه در دوره ششم مجلس سنا از همدان انتخاب و به عضويت هيأت رئيسه و كارپرداز آن منصوب شد. رياست سازمان حفاظت جنگل و جنگلبانى ايران، بازرس وزارتى، رياست هيأت مديره و مدير عامل سازمان تهيه مسكن كارمندان وزارت كشاورزى، عضو عامله اصلاحات ارضى، رياست دادگاه ادارى و دانشكده كشاورزى شيراز، نماينده دوره‏هاى 21 و 22 مجلس شوراى ملى از داراب نايب رئيس مجلس شوراى ملى، عضويت در كانونهاى مهندسين و مترقى و كلوپ روتارى، رياست جامعه تحصيلكرده‏هاى كشاورزى، بازرس كل جمعيت شير و خورشيد سرخ، مؤسس و عضو شوراى مركزى دفتر سياسى هيأت اجرائى و رهبر فراكسيون پارلمانى حزب ايران نوين، عضو حزب مردم و تشكيلات فراماسونرى (استاد ارجمند لژهاى ژاندارك، دانش و ... و سيرتا درجه 13 و 14 در لژ جويندگان كمال سقراط و عطار نيشابورى) از مهمترين مشاغل و مناصب وى است. او نشانهاى درجه 3 و 4 همايون و درجه 2 اصلاحات ارضى و تاجگذارى را دريافت داشته است. برخى او را از طراحان لايحه اصلاحات ارضى مى‏دانند. سرانجام به سال 1354 ش در اثر سكته درگذشت.

2ـ جواد سعيد فرزند كاظم در 1302 ش در كربلا متولد شد وى پس از گذراندن تحصيلات ابتدائى و متوسطه در سارى و تهران وارد دانشگاه تهران شد و دكتراى خود را دريافت نمود سپس براى ادامه تحصيل عازم فرانسه شد و دوره تخصصى را در دانشگاه پزشكى پاريس به پايان رسانيد پس از بازگشت به تهران در بهدارى راه‏آهن مشغول به كار شد و تا رياست بهدارى اداره كل راه‏آهن در تير ماه 1341 ترقى نمود سپس در دوره بيست و يكم مجلس شوراى ملى به مجلس راه پيدا كرد و در دوره‏هاى بعد نيز در اين مجلس حضور داشت و در حدود ده سال نيابت رياست اين مجلس را به عهده داشت و پس از آن به رياست مجلس شوراى ملى رسيد. وى كه از مؤسسين كانون مترقى و حزب ايران نوين بود از اعضاى شوراى سلطنت و دبير كل چهارم حزب رستاخيز بود تا اينكه پس از پيروزى انقلاب اسلامى به حكم دادگاه انقلاب در 18 / 2 / 1358 ش اعدام شد. او عضو هيئت امناى مركز آموزش مديريت دولتى نيز بود و نشان تاج و همايون دريافت داشته بود. او از سهامداران بزرگ كارخانجات مختلف ايران بود. اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى

3ـ غلامرضا آصفى به سال 1297 ش در مشهد تولد يافت. تحصيلاتش را در دانشكده كشاورزى كرج به پايان رساند و آنگاه براى گذراندن دوره تخصص جنگل و مرتع راهى آمريكا شد. مشاغل دولتى را از سال 1320 ش با رياست ايستگاه كشاورزى خرم‏آباد لرستان آغاز كرد و مناصب زير را عهده‏دار گرديد : رياست دفع آفات نباتى خوزستان، رياست اداره كشاورزى لرستان، عضو هيأت مديره شركت كشاورزى خوزستان، رياست اداره كشاورزى اصفهان و گرگان، رياست اداره كل رودخانه‏ها در بنگاه مستقل آبيارى، رياست اداره كل كشاورزى و سرپرست سازمان اصلاحات ارضى استان خراسان، مدير كل سازمان پنبه و دانه‏هاى روغنى، رياست هيأت كميسيون امور كشاورزى حزب ايران نوين، عضو و رئيس كانون مهندسين ايران در استان خراسان، عضو باشگاه لاينز (رئيس باشگاه لاينز همايون و رئيس حوزه لاينز شماره 3 تهران)، عضو سازمان فراماسونرى (لژ آريا) و عضو حزب رستاخيز. براساس گزارشات موجود در سال 1347 ش، وقتى كه در مقام رياست كشاورزى استان كرمانشاه بود. مبالغ هنگفتى سوء استفاده كرده و در همان سال با انتصاب وى به سمت رياست بنگاه شيميايى وزارت كشاورزى موافقت شد و در سال 1352 ش نيز بدين كار اشتغال يافت. آصفى كه نماينده دوره 21 مجلس شوراى ملى از تربت جام بود، نشانهاى درجه 5 همايون، اصلاحات ارضى، مدال تاجگذارى، مدال 25 سال سلطنت پهلوى را دريافت داشته است. طبق تحقيقات ساواك وى اهل زد و بند و به فكر تأمين منافع شخصى خويش بوده است.
اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى

4ـ كهزاد البرزى سيبكى فرزند جابر به سال 1305 ش در چهارمحال بختيارى متولد شد. به كشاورزى اشتغال داشت و بنابر علاقه به كارهاى فنى روآورد و در آزمايشگاه فنى شركت نفت تحصيل كرد و در اداره تهويه آن شركت مشغول به كار شد. پس از چندى هم از سوى كارگران به نمايندگى كارگران انتخاب شد. نماينده دوره 21 مسجد سليمان

5ـ بهمن آراسته در سال 1296 ه ش در تبريز به دنيا آمد. در سال 1315 به دانشكده كشاورزى شهرستان كرج راه يافت و پس از اخذ درجه مهندسى كشاورزى به استخدام وزارت كشاورزى در آمد. در سال 1337 مديركل كشاورزى استان خوزستان و سپس، همين سمت را در استان كرمانشاه عهده‏دار شد. مشاراليه كه در سوابق شغلى خود رياست اصلاحات ارضى شهرستان‏هاى : ملاير، تويسركان، نهاوند، همدان و اراك را به عهده داشت و مدتى رئيس سازمان اصلاحات ارضى كردستان بود، در بنگاه آبيارى و وزارت كشاورزى جزو صاحب منصبان ارشد شد. بهمن آراسته كه در راستاى فعاليت سياسى، همگام با سياست‏هاى رژيم شاهنشاهى و به فراخور شرايط، عضويت در حزب مليون، حزب ايران نوين، انجمن ايران و امريكا و جمعيت طرفداران حكومت متحده جهانى را تجربه كرده بود، در دوره 21 مجلس شوراى ملى به نمايندگى مردم شهرستان شاه‏زند ( ) به مجلس رفت. وى در اين دوره به عنوان رابط دولت و نمايندگان مجلس، سعى در حل كدخدامنشانه اختلافات فى‏مابين داشت. مشاراليه كه به منظور مطالعه درباره عمران و توسعه اقتصادى ممالك در حال توسعه به امريكا رفته و دوره عالى مديريت را نيز طى كرده بود، در ارزيابى ساواك، فردى تندخو و انتقام‏جو معرفى گرديد.