سند نامه ::
 
علت تصادف اتومبیل هویدا

موضوع : شايعات
تاریخ 29 / 5 / 43
در چند روزه اخير كه خبر وقوع تصادف جناب آقاى نخست‏وزير و وزير دارائى در شمال به گوش اكثر طبقات مختلف رسيده در بعضى از محافل مطلع شايع است كه در موقع تصادف اتومبيل آقاى نخست‏وزير خواهرخانم آقاى منصور (دختر نظام‏الدين امامى) كه رفيقه آقاى هويدا1 وزير دارائى نيز مى‏باشد با حالت غيرعادى (مست) پشت فرمان اتومبيل قرار داشته و منجر به تصادف ماشين و مصدوم شدن سرنشينان اتومبيل گرديده است.
اصل در پرونده شايعات ش ـ 640 بايگانى مى‏باشد
در پرونده عباس هويدا ه و ـ 22 بايگانى شود
احمدى 1 / 6 / 43
رئيس بخش 322 رشيدى 2 / 6
1ـ منظور ليلا امامى است. او در يازدهم اسفند 1311 در شهر آبادان به دنيا آمد. مادرش ملكه وثوق، دختر وثوق‏الدوله بود كه يكى از سه بانى قرارداد شوم 1919 به شمار مى‏رفت. پدرش نظام‏الدين امامى، از خانواده‏اى پر قدرت و مشهور، كارمند دولت بود و اغلب مشاغل حساس داشت. در بحبوحه درگيرى بحران نفت، نماينده ايران در دفتر شركت نفت در لندن، بود. ليلا فرزند ارشد خانواده بود. دوازده ساله بود كه پدرش مأمور كار در انگلستان شد. او دبيرستان را در انگلستان تمام كرد و سپس به ايران بازگشت و دو سال به عنوان منشى در استخدام اصل چهار بود. سال 1334 به امريكا رفت و در دانشگاه كاليفرنيا در بركلى و در لوس‏آنجلس ادامه تحصيل داد. او اشراف‏زاده‏اى سرد و بى‏روح و متكبر بود. مى‏گفتند از مراسم رسمى بيزار بود و به ندرت در آنها شركت مى‏كرد. وقتى هم مى‏آمد، اغلب مشروب زياد مى‏خورد و مست مى‏كرد.
معماى هويدا صفحه 160 ـ 158