سند نامه ::
 
شوراى مركزى حزب ايران نوين

شوراى مركزى حزب ايران نوين
شماره : 39307 / 20 ه 4 تاریخ 27 / 5 / 48

ساعت 1655 روز 26 / 5 / 48 كليه دعوت‏شدگان كه اعضاى حزب ايران نوين مى‏باشند در جلسه شوراى مركزى حزب واقع در سالن اجتماعات سازمان جوانان حزب ايران نوين واقع در خيابان ژاله شركت و آقاى هويدا نخست‏وزير ساعت 1658 به جلسه متشكله وارد ساعت 1713 سرود شاهنشاهى ايران نواخته شد سپس آقاى نصير عصار1 سرپرست سازمان جوانان حزب ايران نوين خيرمقدم گفته و بعد آقاى دكتر ناصر يگانه رئيس شوراى مركزى حزب ايران نوين پشت تريبون قرار گرفته و ضمن اعلام دستور جلسه
مبنى بر تعيين تاريخ تشكيل كنگره فوق‏العاده حزب جهت تعيين دبيركل آينده همچنين پيرامون هدف شورا و استعفاى آقاى خسروانى مطالبى ايراد نمود سپس حيدرعلى ارفع پيرامون انضباط حزبى مطالبى ايراد پس از آن از استعفاى آقاى عطاءاللّه‏ خسروانى اظهار تأسف نموده است بعد از وى آقاى هويدا نخست‏وزير پشت تريبون قرار گرفتند و ضمن تشريح برنامه‏هاى سوم كه به نحو رضايت بخشى انجام يافته است از موضوع استعفاى آقاى خسروانى اظهار تأسف و از خدمات گذشته وى تجليل و پيشنهاد نمود كه در صورت تاييد شوراى مركزى روز چهارشنبه 19 / 6 / 48 صبح و بعدازظهر كنگره فوق‏العاده حزبى به منظور تعيين و انتخاب دبيركل تشكيل گردد آن گاه مجددا آقاى دكتر ناصر يگانه رئيس شوراى مركزى در جايگاه خود پيشنهاد آقاى هويدا نخست‏وزير را مبنى بر تشكيل كنگره حزبى در تاريخ 19 شهريور ماه را مطرح نموده حاضرين ضمن قيام دستجمعى اين پيشنهاد را تاييد و تصويب نمودند جلسه در ساعت 1803 خاتمه يافت
تعداد حاضرين در جلسه در حدود 300 نفر بودند
نظريه رهبر عمليات و 20 ه 4 : مفاد گزارش خبرى فوق تاييد مى‏گردد
رونوشت برابر اصل است
در پرونده2 اميرعباس هويدا به كلاسه 62423 بايگانى شود 21 / 7 / 48

1ـ نصير عصار فرزند محمد كاظم در سال 1305 در تهران بدنيا آمد. تحصيلات خود را تا ليسانس حقوق ادامه داد. سمتهايى منجمله، مديريت اداره گذرنامه، رايزن نمايندگى دائمى ايران در سازمان ملل متحد، رئيس اوقاف، معاون سياسى وزارت خارجه و...را عهده دار بود. در سند بيوگرافى ساواك آمده است: «...ضمنا نامبرده عضو جمعيت ايرانى و كارى ملل آسيائى و آفريقايى و عضو كانون مترقى بوده و شخصى است مردم دار و خوش‏برخورد و مجلس آرا و عياش، ولخرج و جاه طلب در امور ادارى». ساواك در گزارش ديگرى از حيف و ميل اموال عمومى و سوءاستفاده‏هاى كلان در زمان تصدى پست رياست اوقاف كشور نامبرده صحبت به ميان آورده و ضمن تحقيقات و بررسى اخبار و گزارشها مراتب فوق را تائيد نموده است. ضمنا در گزارش ديگرى در خصوص وضعيت اخلاقى او و خانواده‏اش از تماسهاى مكرر تلفنى و قرارهاى متعدد همسر مشاراليه با مردهاى ديگر مطالبى ارائه شده است. عصار از اعضاى كميته مركزى حزب ايران نوين و رئيس سازمان جوانان اين حزب بود.
نصيرعصار از اعضاى تشكيلات فراماسونرى و عضو لژ ژاندارك و رئيس سازمان اوقاف و معاون نخست‏وزير بود كه در هنگام تصدى رياست اوقاف برخى از زمين‏هاى وقفى را جهت احداث ساختمان‏هاى تشكيلات فراماسونرى به رهبران لژها با قيمت نازل واگذار كرد. نمونه‏اى از آن به شرح زير است :
«قطعه زمينى كه قرار بود در تهران پارس خريدارى شود به علت نامعلومى معامله مربوطه انجام نشد و اخيرا يك قطعه زمين به مساحت 15000 متر مربع از زمين‏هاى اداره اوقاف در نزديكى ميدان شهياد به مبلغ 600 هزار تومان از قرار مترى 40 تومان خريدارى گرديده است. در بين اعضاى فراماسونرى شايع است كه: «بهاى زمين فوق را شاهنشاه ريامهر مرحمت فرموده و آقايان نخست‏وزير (هويدا) و مهندس شريف امامى اقدامات لازم را در جهت خريد زمين از آقاى عصار معاون نخست‏وزير و سرپرست سازمان اوقاف به عمل آورده‏اند»
نصير عصار برادر همان خواننده‏اى است كه در زمان شاه به «شوشا» معروف بود و نُقل مجالس آن دوره بود كه ترقى و پيشرفت نصير عصار بخاطر سفارشهاى مكرر خواهر خواننده‏اش(!) بوده است.

2ـ باقيمانده اسناد پرونده اميرعباس هويدا، از مورخه 1 / 6 / 1348 به بعد در جلد دوم كتاب آمده است.