سند نامه ::
 
دوستان فراماسون

رونوشت دعوتنامه‏هاى مربوطه به اشخاص فوق [ذيل]
خواهشمند است روز سه شنبه 25 آذر 37 ساعت 215 بعدازظهر براى ملاقات دوستان به نشانى خيابان ابوعلى سينا شماره 146 تشريف بياوريد.
شام را هم در محضر دوستان صرف خواهيد فرمود دبير
دكتر...
چنانچه عذر موجهى براى عدم حضور سر ميز شام مى‏باشد متمنى است سه روز قبل از تاريخ فوق به تلفن 35325 اطلاع فرمائيد.
1ـ عباسقلى نيسارى ـ وزارت بازرگانى
2ـ مهندس خليل طالقانى خيابان فروردين سازمان سد كرج
3ـ اميرعباس هويدا شركت ملى نفت
4ـ دكتر جواد صدر وزارت امور خارجه
5ـ محمدحسن افخمى شركت ريچارد كاستين خيابان فردوسى
6ـ محمدتقى اسعد بختيارى خيابان صفى عليشاه
7ـ رحمت‏اللّه‏ قوامى خيابان قوام‏السلطنه چهارراه وزارت جنگ
8ـ امامى شوشترى خيابان حشمت‏الدوله چهارراه كيوان
9ـ عماد تربتى خيابان سعدى
10ـ مسعود جهانبانى وزارت امور خارجه
11ـ سيدابوالحسن شاهق خيابان باغ سپهسالار كوچه مصدقى
12ـ منوچهر عظيما وزارت امور خارجه
13ـ حسين فرهودى خيابان حقوقى كوچه غفارى